Shamasa Woda różana - hydrolat 100% organic

Udostępnij:
Producent: Shamasa
Cena: 24.00
Cena dostawy: 11
Odbiór osobisty:0
Paczka pocztowa Envelo - odbiór w Urzędzie Pocztowym:11
Paczka pocztowa Envelo 24:11
Przesyłka kurierska:14
Brak towaru
Powiadom gdy produkt będzie dostępny

Opis

SHAMASA WODA RÓŻANA - HYDROLAT 100% organic

Pojemność 100 ml

 

Hydro­lat po­wsta­je w wy­ni­ku pro­ce­su de­sty­la­cji płat­ków ró­ży da­ma­sceń­skiej i jest pro­duk­tem zu­peł­nie na­tu­ral­nym. Z ra­cji spo­so­bu po­zy­ski­wa­nia i kunsz­tu w do­bo­rze od­po­wied­nich wa­run­ków pod­czas zbio­rów to ko­sme­tyk za­li­cza­ją­cy się do tych z eks­klu­zyw­nej pół­ki su­row­ców ko­sme­tycz­nych.

Róż­no­rod­ność za­sto­so­wań, za­rów­no przy pie­lę­gna­cji skó­ry jak i wło­sów spra­wia że jest pro­duk­tem, któ­ry po­wi­nien zna­leźć się w każ­dej ko­sme­tycz­ce.

Wła­ści­wo­ści hy­dro­la­tu:

 •  to­ni­zu­je, oczysz­cza, od­ży­wia
 •  ła­go­dzi po­draż­nie­nia i za­czer­wie­nie­nia
 •  dzia­ła an­ty­bak­te­ryj­nie  an­ty­sep­tycz­nie
 •  przy­wra­ca wła­ści­we pH
 •  po­pra­wia ela­stycz­ność skó­ry
 •  koi za­czer­wie­nie­nia
 •  wzmac­nia ścian­ki na­czyń kr­wio­no­śnych
 •  wią­że wil­goć, za­pew­nia­jąc od­po­wied­nie na­wil­że­nie
 •  dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie
 •  ła­go­dzi i le­czy zmia­ny ( w tym trą­dzi­ko­we)
 •  utrwa­la ma­ki­jaż

Do bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę ja­ko to­nik i mgieł­ka. W po­łą­cze­niu z lek­kim ole­jem, sta­no­wi ide­al­ny płyn do de­ma­ki­ja­żu oczu i twa­rzy– z do­świad­cze­nia po­le­cam olej jo­jo­ba.

Ja­ko aro­mat, uspo­ka­ja, re­lak­su­je, ła­go­dzi stres i na­pię­cia.

 

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko Klienci, którzy zakupili ten produkt.

Produkty podobne:

Copyright

Copyright © 2015

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni